onsdag 23 mars 2011

Russinhissen - Hans Persson

Russinhissen fick jag och mina kollegor tips om av vår skolsköterska. Kul att fler på skolan engagerar sig i våra elever i förberedelseklass, tycker jag. Självklart blev jag nyfiken och tänkte att det här är en bok jag vill titta närmare på och även skriva om på bloggen för de som inte har hört talas om Russinhissen.

Russinhissen innehåller enkla experiment i fysik och kemi för att eleverna ska lära genom upplevelser. Författaren Hans Persson skriver i inledningen "Välkommen till boken med över hundra experiment för förskolan!", men jag vet inte om jag vill hålla med honom när det gäller förskolan. Experimenten som finns i boken inspirerar till att komma igång med naturvetenskap även i en förberedelseklass. Naturvetenskap är spännande, men för att det ska vara roligt och givande krävs det vardagsnära och enkla experiment för att göra det osynliga synligt.

Boken innehåller sju olika teman: sorteringar, vatten, luft och gaser, värme, el och magneter, ljud och ljus. Experimenten är många och ger verkligen ord och begrepp för saker inom fysiken och kemin. Men en del av experimenten är inte lätta att genomföra om man inte har tillgång till det material som behövs.

Har man rätt material så tror jag att Russinhissen är helt fantastisk för att utforska kemin och fysikens värld. Varför inte göra egna gummisnoddsgitarrer eller burk-telefoner när man ska arbeta med ljud? Eller kanske göra ett experiment som kräver att barnen använder ögonbindel för att med hjälp av lukt- och smaksinnet sortera frukterna i en fruktsallad.
Läraren kan plocka ut och välja de experiment som passar åldersgruppen och som går att genomföra, trots att allt är riktigt spännande och intressant. Upptäcksfärden är som sagt många och inför varje står det tydligt vad som behövs och hur man ska gå tillväga. Vill du se hur det går till när man gör experimenten i Russinhissen? Titta då på Hans Perssons egen hemsida, under fliken "Tips och idéer". Lycka till!

1 kommentar :