torsdag 29 mars 2012

Homeros Odysséen nu i lättläst version

LL-förlaget ger nu ut Homeros Odysséen, en klassiker i lättläst version. Odysséen är en gammal grekisk saga om kungen Odysseus som levde för länge sedan. Han drog ut i krig och när han sedan skulle segla hem efter kriget hamnade han i olika äventyr. Hans hemresa tog tio år, ett äventyr där han kämpade mot jättar och dödens rike. Odyssevs längtan hem höll honom vid liv.

Odysséen är världslitteraturens största äventyr som jag tror många har läst. Nu finns den i lättläst version och kan läsas av alla oavsett om man behöver läsa lättlästa böcker eller inte.

söndag 25 mars 2012

Tal och tanke. Matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 - Ida Heiberg Solem

Som lärare i svenska som andraspråk i en förberedelseklass undervisar jag också i matematik. Matte var inte riktigt mitt ämne när jag gick i skolan, trots att jag klarade av att läsa ända upp till kurs E. Men nu tycker jag att det är riktigt kul att undervisa i matematik i årskurs 7-9, för nu äntligen förstår jag matten på ett annat sätt.

I förberedelseklasser har man dels elever som har bra skolbakgrund, men också elever som inte har gått i skola alls. När de gäller den senaste elevgruppen får man ofta börja med matematiken från början och det är en utmaning kan jag tala om. Detta för att jag egentligen inte är någon mattelärare. Nu fick jag i alla fall lite tips på bra böcker att läsa av min syster som studerar till mattelärare för grundskolans tidiga åldrar. Bland annat tipsade hon om boken Tal och tanke - matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 av Ida Heiberg Solem, Bjornar Alseth och Gunnar Nordberg.

Det här är en tjock, tung bok som ges ut av Studentlitteratur som handlar om matematiken, elever och undervisning i matematik. Dels hur lärare kan inspirera och motivera, men även stötta och utmana eleverna i deras kunskapsutveckling. Matematikundervisningen har blivit mer och mer läromedelsbunden och i den här boken lyfts vikten av att ge barn möjligheter till praktiskt, utforskande och teoretiskt arbete så att deras matematikkunskaper tillvaratas och utvecklas.

Tal och tanke är en helt fantastisk bok som jag kommer att djupdyka i. Kapitlen är indelade i Tal och talförståelse, Statistik, Räkning, Geometri och Mätning. Varje kapitel ger en grundlig teoretik förankring och praktiska exempel. Författarna ger också konkreta elevexempel och frågor att diskutera med eleverna.

Jag säger bara: Tack syrran! Den här kommer jag att läsa.

torsdag 22 mars 2012

Jag längtar efter en bra bok!

Det känns som att det var evigheters evigheter sen jag läste en riktigt bra bok. En sådan som vägrar lämna en trots att man läst ut den för länge sen. En sån där bok man sugs in i som liksom limmar sig fast i händerna på en.

Har du tips på några såna böcker får du gärna dela med dig!

onsdag 21 mars 2012

Förändring via invandring och tro - Johanna Engdahl

Johanna Engdahl har skrivit en tvådelad självbiografi med ett tydligt syfte - att visa på hur kvinnorollen är i samhället och att genom kärlek och kunskap förvandla det onda i världen till det goda.

Förändring via invandring och tro - del 1 - är en självbiografisk bok med enkel, luftig text som förstärks med bilder ur Johanna Engdahls liv. Bilder på Johanna som barn och som vuxen, men också bilder på skolkamrater, miljöer som har påverkat hennes liv och den konst hon har åstadkommit.

Johanna Engdahl skriver om sina egna livserfarenheter och sina upplevelser från Sovjettiden. Hennes föräldrar hade byggt upp ett liv med rutiner utan hopp på förändring. Barndomen präglades av en otroligt sträng mamma som aldrig ställde upp för henne eller fanns där för henne, varken fysiskt eller mentalt. Föräldrarna arbetade hårt och Johanna fick själv ta hand om hushållet. Johannas personliga tro var det enda som tog henne genom dagarna, det och drömmen om något bättre.

De erfarenheter vi får igenom livet formar oss. Livet för Johanna Engdahl har varit svårt och det har påverkat de val hon har gjort i sitt liv. Engdahl berättar historier ur sitt liv som får mig att bli arg, besviken, ledsen och irriterad på alla människor som inte vågar ställa upp och stå för sina handlingar. Det här är en fantastisk bok som påminner oss om att livet i alla delar av världen inte är så enkelt och för att kunna leva och överleva kräver det också ibland att man får utstå lidande och göra svåra val.

Läs Johanna Engdahls bok! Den ger läsaren perspektiv på tillvaron och påminner oss om hur tufft livet kan vara för andra.

söndag 18 mars 2012

Tips till dig som inte har svenska som modersmål

Jag har precis bläddrat i en ny typ av bok som är skriven för dem som inte har svenska som modersmål. Boken med titeln Handbok i svenska som andraspråk har utarbetats vid Språkrådet av Claes Garlén och Gunlög Sundberg.

Handboken ger vägledning genom olika kommunikationssituationer i både tal och skrift. Boken kan dels användas för självstudier, men den fungerar också väldigt bra i undervisningen. Den beskriver och ger exempel på hur man skriver en platsansökan, ett cv, en rapport eller ett kundbrev. Kanske vill man skriva till en myndighet eller till barnens lärare. Hur gör man då? Hur småpratar man i kafferummet? Bra frågor som besvaras i handboken.

Handboken består av två delar. Den första delen är en handbok som tar upp viktiga texttyper och den andra delen är en alfabetisk uppslagsbok som behandlar vanliga svårigheter i tal och skrift.

Ofta hävdar sig två- eller flerspråkiga personer väldigt bra i det svenska språksamhället och många kan vara utomordentligt skickliga. Men ibland kan det finnas en liten känsla av osäkerhet, speciellt i formella sammanhang. Svenska kan man lära sig i utmärkta läroböcker som finns, men det finns inte många hjälpmedel för dem som inte har svenska som modersmål, som befinner sig i olika vardagliga situationer med höga kommunikativa krav. Nu finns Handbok i svenska som andraspråk som förhoppningsvis fyller den luckan - en ny bok för svenska förhållanden.

söndag 11 mars 2012

Svenskan 7 - Petra Andersson, Annica Hydén & Håkan Obbel

Jag måste måste måste bara berätta om ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk som ges ut av Studentlitteratur. Svenskan är en ny serie läromedel för svenska i grundskolan som ger en flexibel bas att utgå ifrån. Läromedelt passar elever som går fram snabbt i svenskan, elever med läs- och skrivsvårigheter och elever som har svenska som andraspråk. Läromedlet är också utsedd till Årets digitala läromedel 2011.

Svenskan består av en elevbok med webbdel, lärarmaterial och lärarhandledning samt elevpärm med övnings- och faktablad. Jag har tittat på Svenskan 7 som utgår från nyskriven och klassisk litteratur. Webbdelen innehåller uppläsning av hela innehållet i elevboken, hörövningar, övningar för att träna på ord och lära sig nya ord samt träna stavning och grammatik.

Vad som är lite negativt är att eleven är beroende av en internetanslutning hela tiden för att kunna lyssna på de olika texterna eller för att arbeta med övningarna. Däremot är det väldigt positivt med digatala läromedel, speciellt då allt fler skolor arbetar med dator i undervisningen. De texter eleverna ska lyssna på finns som lyssningsmanus i lärarpärmen. Lärarpärmen är ett viktigt komplement till elevboken. Den ger en djupare förståelse till hur elevboken kan användas, hur man kan tänka i arbetet med andraspråkselever och hur Svenskan kan integreras med andra ämnen.

Svenskan är ett väldigt bra material och den passar alla elever. Klassen kan arbeta ihop, uppleva, reflektera och diskutera. Det är ett heltäckande material och samtidigt flexibelt. Vi vet att i en vanlig klass finns det elever med olika förutsättningar och det här är ett material som passar alla dessa elever.

Jag tycker att det här är ett fantastiskt material att använda i svenskundervisningen. Dels är det ett flexibelt grundmaterial med olika moment som ska arbetas med i svenska, men det är också ett material som kan hjälpa alla elever i klassen att bli aktiva och känna sig delaktiga på sina villkor.

torsdag 8 mars 2012

Niceville - Kathryn Stockett

Född i Jackson, Mississippi och uppfostrad av hemhjälpen, känner Kathryn Stockett till hur det var att vara en "överlägsen" vit person i den amerikanska södern på 1960-talet. De svarta kvinnorna uppfostrar de vita barnen som så småningom blir deras chefer när de växer upp.

Den här boken är skriven i en självbiografisk stil. Stockett har skrivit en debutroman, som inte är en självbiografi, men den känns mycket verklig eftersom den bygger på verklighetstrogna, historiska händelser. Eugena "Skeeter" Phelan kommer hem till Jackson 1962 efter att ha fått sin college examen. Skeeter börjar märka av den hierarkiska rutinen som pågår i hennes hemstad och hon börjar inse att hon inte hör hemma bland sina vänner och deras välgörenhetsbanketter. Skeeter är inte heller intresserad av vardagliga inslag som kvinnorna älskar att delta i. Skeeter ser en vän i hemhjälpen Aibileen och frågar Aibileen om hon önskar att saker och ting var annorlunda. Aibileen kan inte svara. För i den värld de lever i finns det lagar som talar om att färgade individer ska ha en egen toalett eftersom "de" har sjukdomar och bakterier. De lagarna och även de oskrivna lagar som förekommer ska inte sägas emot av en färgad individ även om Aibileen vill se en förändring.

Det pågår en rassegregering, rädsla bland de färgade människorna, Ku Klux Klan som mördar. Mitt i allt detta blir Skeeter vän med de färgade kvinnorna; Aibileen och Minny. De tar sig an ett uppdrag: att tillsammans skriva en bok om hur det är att vara en färgad hemhjälp i Jackson, att berätta om det dåliga, det fula, men kanske också om det positiva i att vara hemhjälp åt vita arbetsgivare.

Niceville berättas i tre huvuddelar utifrån på Skeeters, Aibileens och Minnys synvinkel. Aibileen är mamma-karaktären som bryr sig om sin arbetsgivares lilla flicka, Mae Mobley, lika mycket som hon brydde sig om sin egen biologiska son som har dött. Minny är en arg och uppkäftig karaktär. Skeeter är kvinnan som vill förändra världen och hur människorna tänker i rasfrågan.

Efter att ha läst boken och sett filmen måste jag säga att Niceville är en berättelse som lämnar mig med en känsla av lycka. Det är en berättelse om plågade liv som söker frigörelse från banden i samhället. Det är en bok som får mig att skratta och bli arg. Det är en berättelse om ta makten. Vara den vita kvinnan som trampar på segregationslagarna, vara den svarta kvinnan som tar makten genom att stå upp mot sin arbetsgivare. Aibileen brukade säga till sin arbetsgivares barn Mae Mobley: "Mae Mobley är snäll. Mae Mobley är smart. Mae Mobley är viktig."

Jag gör som Aibileen och säger: Niceville är snäll. Niceville är smart. Niveville är viktig.

torsdag 1 mars 2012

Read along på Hungerspelen

Nu har sajten Hunger Games Sweden dragit igång en read along av första boken i Hungerspelen trilogin (Suzanne Collins) inför bioreleasen av "The Hunger Games". I åtta veckor kommer boken att diskuteras, kapitel för kapitel. Varje vecka läggs nya kapitelfrågor upp och diskussionen sker på sajten http://www.hungergamessweden.se/. Diskussionen görs i form av kommentarer, precis som man kommenterar på blogginlägg.

Read alongen har redan börjat, häng med du också, det är aldrig för sent! Nu är det inte många veckor kvar till filmen kommer på bio!

Arbetar du med flerspråkiga elever?

För ett tag sedan skrev jag om kartläggningsmaterial för nyanlända och svenska som andraspråk. Det kan du läsa mer om här. Jag skrev också om tre skönlitterära böcker som ges ut av samma förlag - Isaberg Förlag. En av dem böckerna - Ole dole doff finns det en lärarhandledning till som jag nu har fått ta del av.

Isaberg Förlag är ett förlag som ger ut en hel del bra material. Jag blev oerhört förtjust i kartläggningsmaterialet. Men de tre skönlitterära böckerna tilltalade mig inte riktigt med sitt innehåll. Kanske för att jag undervisar elever i år 7-9, men jag tror också att om jag hade undervisat äldre elever i svenska som andraspråk, hade jag nog inte riktigt tagit mig mod till att använda böckerna eftersom dem behandlar ett känsligt ämne. Böckerna som jag pratar om är Här går gränsen, Priset och Ole dole doff. Mer om böckernas innehåll kan du läsa här.

Av alla tre oavanstående böcker är Ole dole doff en bok som kan passa nyanlända i årskurs 7-9. Lärarhandledningen till boken är väldigt utförligt format och innehållet kan med fördel användas till böckerna Priset och Här går gränsen. Och väljer man att läsa Ole dole doff på SFI kan fokus läggas på föräldraperspektivet. Lärarhandledningen innehåller exempel på hur fyra lärare har arbetat med boken Ole dole doff, förslag på hur man kan göra djupdykningar i bokens innehåll, arbeta med kultur, traditioner och värdegrunden. Handledningen beskriver också de vanligaste texttyperna i skolan samt våra övergripande mål och riktlinjer från Lgr 11 (läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet), vilket presenteras i ett kapitel för sig.

Det här är en fantastisk handledning med ett stort perspektiv på tvåspråkighet, vad svenska som andraspråk är och vem har rätt till att läsa ämnet. Med detta som grund har författaren Christina Nyrell delat med sig av egna tankar och andras erfarenheter för att skapa ett arbetssätt kring boken så att den blir språkutvecklande genom att man medvetet arbetar med språkets bas och utbyggnad. Av erfarenhet vet vi att det ofta inte räcker att bara läsa en bok , det krävs uppföljning för att få in alla fyra delar som ingår i ämnet svenska - tala, läsa, lyssna och skriva. Med hjälp av de fyra delarna kan läraren också få en bild av vad eleven uppfattat i arbetet med den skönlitterära boken.

Förutom lärarhandledningen till Ole dole doff har jag fått ta en titt på en annan viktig pärm; Handlingsplan för flerspråkiga barn i förskola/förskoleklass/fritidshem. Kanske har man som pedagog funderingar kring hur man kan göra starten i förskolan så bra som möjligt. Kanske behöver man allmänt ett stöd för hur nyanlända barn och arbetet med flerspråkiga barn kan ske. Förskolelärare från olika områden i Gislaveds kommun har, tillsammans med enhetschefen för flerspråkigt lärande, tagit fram en handlingsplan för att den pedagogiska verksamheten i förskola och förskoleklass ska få ett stöd i hur man kan hjälpa nyanlända barn att tillägna sig sådana kunskaper i svenska att det möjliggör skolstart i ordinarie klass.

Det är oerhört synd och tråkigt att placera nyanlända förskole- och förskoleklassbarn i en förberedelseklass för att barnet ska tillägna sig språket först. Barn är duktiga på att lära sig och lär sig ofta genom interaktion - samspel med andra. För att barnet ska tillägna sig språket på rätt sätt, krävs det också att pedagogerna aktivt arbetar med språket i gruppen barnet ingår i. Handlingsplanen ger exempel på olika teman som kan arbetas med, hur språkutvecklingen kan dokumenteras och hur en språkutvecklingsanalys kan göras. Christina Nyrell har lyckats skriva en fantastisk handlingsplan som man kanske inte behöver följa sida upp och sida ner, men som kan fungera som en metodbok, eller tips på hur man kan arbeta i förskolan/förkoleklass med nyanlända barn och barn som har svenska som andraspråk. Rekommenderas!