torsdag 21 juni 2012

Böcker, böcker, böcker

Förr hade jag väldigt svårt för att läsa fler böcker samtidigt. Nu går det hur bra som helst. Har fler böcker på gång just nu, bland annat "De blå barnen & det vita havet" av Amra Kadric Sijan.

Drömbokhandeln - Laurence Cossé

En ny bokhandel öppnar i Paris och blir upphov till ett kulturkrig. Bokhandlaren Ivan och den passionerade läsaren Francesca beslutar att tillsammans öppna en bokhandel - en där bara böcker säljs. De kallar bokhandeln för Au Bon Roman och ganska snart upplever bokhandeln en fenomenal omsättning men också våldsamma hot.

För att fylla bokhandeln måste Ivan och Francesca besluta om vad som räknas som en bra roman. De utser en hemlig kommitté bestående av åtta respekterade franska författare som lämnar förslag på bra böcker. Kommittén verkar ha en föraning av de faror som kommer att följa deras arbete. Därför är de väldigt noga med att dölja sina identiteter. Självklart kommer namnen ut och våldsamma handlingar begås mot tre av ledamöterna i kommittén.

Ett mysterium uppstår. Vem vill skada ett gäng författare bara för att de namnger sina favoritböcker? Dumt kan det tyckas, men författaren skissar fram anledningen på ett övertygande sätt: bokförlag, andra författare och pengar.

Laurence Cossé har skrivit en charmig, övertygande och mycket läsvärd bok om litteratur. Författarnas diskussioner kring bra litteratur smittar av sig på läsaren och snart gör man sin egen lista och lägger till fler böcker allteftersom man läser. Min första tanke var att jag måste läsa denna bok som handlar om böcker. Det är en mysig och spännande roman som bitvis kan upplevas lite lång. Men jag älskade den! Omslaget är också jättefint.

onsdag 20 juni 2012

Sommarlov = läsa böcker = fortbildning?

Skolan är slut och lärana kan pusta ut och se fram emot en välförtjänst sommarledighet. Sommarledighet innefattar säkert läsning och avkoppling för många. Därför tänkte jag tipsa om lite lärarlitteratur för den som är intresserad av självstudier och fortbildning under sommaren. Varsågoda!

Flerspråkighet i skolan: språkutveckling och undervisning - Eva-Kristina Salameh (red.)
På vår skola har de senaste veckorna varit en hel del diskussioner om undervisning av flerspråkiga elever, språkutvecklande arbetssätt och ett projekt om att integrera nyanlända elever i skolans ordinarie undervisning. Självklart vill lärarna ha fortbildning i hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande i ämnen. Skolan återspeglar dagens mångkulturella samhälle och lärare står inför stora utmaningar med elever som inte har svenska som sitt första eller som sitt andraspråk. Den här boken inspirerar till nya tankesätt om undervisning av flerspråkiga elever. Erfarenheter redovisas och kan ge vägledning i de studier som har gjorts. Det är inte lätt att förändra utvecklade arbetssätt och ibland kan effekterna av språkutvecklande undervisning ta lång tid innan det visar sig vilket betyder att det krävs uthållighet att göra en förändring och att den måste vara förankrad hos all personal. En mycket bra bok om det som har beskrivits ovan!


Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik - Christian Lundahl & Maria Folke-Fichtelius (red.)
Idag diskuteras det mycket kring bedömning i skolan. Det kan handla om omdömen, individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal, nationella prov och betyg. I denna bok analyserar författarna de vanligaste bedömningsformerna lärare gör och är föremål för. Detta belyses i fyra olika teman: synligt-osynligt, rättvit-orättvist, internt-externt, nationellt-internationellt. Författarnas ambition är att bedömningen ska betraktas i ett brett perpektiv. Mycket lyfts fram i denna bok. Bedömning diskuteras mycket i dagens skola eftersom vi har gått från en regelstyrd skola till en mål- och resultatstyrd skola. En intressant bok måste jag säga, men det känns som att jag inte får ut så mycket av den just nu. Boken vänder sig till lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola samt skolledare och skolpolitiker. Ska man ha sommarläsning som ger både nytta och nöje, då är inte den här boken det första jag plockar upp. Men det är min privata åsikt.


Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, för elever som behöver särskilt stöd - Monica Reichenberg & Ingvar Lundberg
Elever med lässvårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift enligt författarna till denna bok. När elever har lärt sig läsa och knäckt läskoden är det en självklarhet att de kan läsa med flyt, säkerhet och förståelse... eller? Nej, så är inte fallet. Att inte kunna läsa är ett stort hinder för att nå skolframgång. Även om elever kan läsa behöver de ytterligare undervisning. Reichenberg och Lundberg vill visa med denna bok att elever med lässvårigheter har en utvecklingspotential i att förstå skrift. Författarna har hämtat exempel från grundsärskolan och undervisning i de senare skolåren och många principer som tas upp kan också med fördel användas i den vanliga undervisningen. Man får ta del av modeller i att undervisa i läsförståelse, genomförande av textsamtal i praktiken och bakgrundsfakta. Författarna skriver att det inte räcker att låta eleverna läsa en faktatext eller en skönlitterär bok på egen hand och sedan lämna dem i sticket. Ett aktivt arbete med textsamtal hjälper eleven att finna vägar in i texten istället för att bara läsa texten på ytan. En väldigt intressant bok det här.


Elever skriver - Birgitta Garme
När elever går i skolan skriver de en massa texter, texter i olika genrer - förklarande, berättande, argumenterande, intruerande... I samband med detta tampas eleverna med skrivregler och får sina texter bedömda och betygsatta. Många skriver på Facebook, i bloggar och i olika medier. Därför är det också viktigt att vara medveten om sitt eget skrivande, att förstå i vilka syften vi skriver och varför skrivandet är viktigt. Denna bok vänder sig till lärare och lärarstudenter i ett syfte att skapa lust och inspiration inför skrivande och skrivundervisning i grundskolan. Aktuell forskning lyser igenom diskussionen om skrivande. Genreskrivande tas upp samt bedömning och betygsättning. Dessutom kan man läsa analys av representativa elevtexter och fokus ligger på varje individs språkutveckling.


Elevtext: analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9 - Olle Josephson, Lars Melin och Tomas Oliv
Det här är ytterligare en bok om bedömning av elevtexter. Här får man ta del av uppsatser skrivna av elever i grundskolan från åk 1 till åk 9. Författarna presenterar grundläggande analysredskap som en lärare kan använda sig av i sitt arbete att diagnostisera, utveckla och diskutera sina elevers språkbruk. 10 texter finns i boken skrivna av svaga och duktiga skribenter, flickor och pojkar. Författarns hävdar dock att deras modell inte är användbar i det praktiska arbetet med rättning och bedömning då den är för tids- och arbetskrävande. Däremot kanske den kan fungera som en modell för texters kvaliteter och brister. Min första tanke var då: varför skriva en sådan bok i sådana fall? Men jag tänkte definitivt om när jag bläddrade igenom boken. Varje text gås igenom pedantiskt, en grundlighet som är omöjligt för den praktiskt arbetande läraren, men det är en analysmodell att nöta in så att lämpliga delar av analysredskapen kan användas vid lämpliga tillfällen när bedömning av elevtexter görs. Helt klart en bok att läsa om man behöver få lite mer kött på benen gällande bedömning av elevtexter.


Bedömning av elevtext: en modell för analys - Anne Palmér & Eva Öslund-Stjärnegårdh
När jag gjorde min lärarpraktik (VFU) var det här en av de böcker som min VFU handledare visade mig. Jag tittade igenom den ganska snabbt och lämnade tillbaka den till henne. Bedömning är inget jag ska jobba med nu tänkte jag. Nu gäller det först att bli färdig med lärarutbildningen. Men ganska snart var det dags att börja undervisa och bedöma en massa elevtexter. Gissa om jag gick tillbaka till denna bok då? I boken presenteras en modell för analys av elevtexter i svenskämnet i år 8, 9 och gymnasiet. Att bedöma och sätta betyg på elevtexter är en viktig del i svensklärarens vardag och hur gör man för att ge en rättvis bedömning? Och hur analyserar man en elevtext på bästa sätt så att eleven utvecklas som skribent? Författarna har tagit med elevtexter i olika genrer och visar på hur bedömning kan ske enligt modellen. Att bedöma elevtexter är arbetskrävande, men också ett givande arbete som bidrar till att man lär känna sina elever och följa deras språkutveckling. Som VFU student var jag kanske inte så intresserad av denna bok, men som nyexad lärare och än idag kan jag säga att det här är en bok som har hjälp mig mycket i min bedömning av elevtexter. Rekommenderas!

måndag 18 juni 2012

Söndagskvällen...

... ägnades åt Jag är Zlatan i lättläst version. Boken är återberättad av Mats Wänblad och ges ut av LL-förlaget. För en van läsare går det väldigt snabbt att läsa denna bok. Jag är Zlatan är en jätteintressant självbiografi som ger en bakgrundsbild av Zlatans uppväxt och liv samt hans passion för fotbollen. Självklart är det så att Zlatan beskriver hur bra och duktig han är hela tiden, men det är också svårt att säga emot eftersom han har kommit långt, han är duktig och han kan det här med fotboll.

Som jag sade är det här en lättläst bok, men det är en bok jag kan rekommendera att man läser även om man inte är i behov av lättlästa böcker. Meningarna känns ibland alldeles för korta vilket kan göra läsningen lite hackig, men ingenting som man störs av. Jag är jätteglad för att det ges ut böcker i lättläst version och speciellt när det är böcker som är intressanta och lockar läsare. Zlatans bok är en sådan som jag tror att många vill läsa den men att originalversionen kan kännas lite lång. Antingen läser man då den lättlästa versionen för att man behöver det eller så läser man den för att få en koncentrerad sammanfattning av Zlatans bok i originalversion. Vilket anledningen än är kan jag verkligen rekommendera Jag är Zlatan. Lite synd bara att det saknas bilder i boken. Några bilder med Zlatan hade inte skadat, något som jag tror finns i originalversionen.

Självklart bjuder förlaget också på en lektion till boken vilket du kan ladda ner här. Kan det bli bättre?!

lördag 16 juni 2012

Zlatan i lättläst version


Nu är den här! Jag är Zlatan av David Lagercrantz och Zlatan Ibrahimovic, återberättad av Mats Wänblad. Mycket intressant är min första tanke ihop med att boken inte innehåller några bilder från originalboken. Är det inte lite av själva tjusningen? Att bilderna finns med. Men detta är min spontana tanke. Jag måste läsa boken först innan jag kan bilda mig en uppfattning om den.

Däremot önskar jag mig originalversionen av denna bok. Har inte riktigt blivit av att jag köpt den.

Intensiv läsning pågår...

...av boken Jellicoe Road. Fick tips om den av skolbibliotekarien. Måste läsa klart den innan jag går på sommarledighet nästa vecka.

Alef - Paulo Coelho

Alef, titeln på Paulo Coelhos senaste roman, är den första bokstaven i det hebreiska alfabetet. Titeln var helt okänd för mig men jag lockades av författaren. Eftersom jag är en stor beundrare av Coelho så måste jag läsa alla hans böcker. Jag hade än en gång väldigt höga förväntningar men blev denna gång väldigt besviken. Till skillnad från hans andra böcker så är religionen i centrum ur en annan dimension än hans andra böcker. Den är inte diskret och i bakgrunden utan det är väldigt mycket om att komma närmre Gud. Därför bestämde sig Coelho att mellan mars och juli 2006 bege sig ut på en resa vägledd av tecken. Han åker för att söka andlig förnyelse och för att bli herre över sitt universum igen.

I boken får jag svar på vad författaren menar med Alef. Det är den punkt där allting är på samma plats samtidigt. Med sig på resan har han Hilal, en kvinna som han i ett annat liv har älskat men som blivit avrättad.

Egentligen finns de inte så mycket att berätta om denna bok. Tiden är i centrum och han pendlar mellan det förflutna och nuet och mot slutet blir jag bara förvirrad. Eftersom jag själv inte tror på flera liv så blir jag lite fundersam över vad han egentligen menar. Hur kan han ha med sig Hilal som i själva verket har dött? Och i vilket liv har han älskat henne? Förvirrad och besviken blev jag. Men men, det kanske bara är jag som inte förstår boken. För någon annan kan den vara den bästa bok som någonsin lästs. Vad säger man, smaken är som .....


Recenserad sv Bookis syster för Bookis litteraturblogg.

Älskade Sverige: Den vackra naturen & den goda maten - Thomas Tengby & Karl-Christer Wallberg

Älskade Sverige är mer än en kokbok. I den här boken bjuds läsaren på typiska recept från sex olika landskap i Sverige och utöver det får man läsa lite historia om varje landskap. Vackra stora bilder på landskapen och maträtterna pryder sidorna i boken.


Efter bilderna och recepten från de sex landskapen finns det recept på olika klassiska maträtter och bakverk som t.ex skagenröra, ärtsoppa, kåldolmar, köttbullar med rårörda lingon, Kanelbullar och princesstårta. En perfekt present för den som tycker om husmanskost och som även tycker om historia.

Jag gillade den här boken, speciellt för de klassiska recepten. Om jag skulle bestämma så skulle jag välja bort en del bilder, som jag tycker är lite onödiga. Jag hade hellre sett fler bilder på maträtterna och bakverken. Men annars är detta en jättefin och härlig bok som man kan sitta och läsa även om man inte är ute efter något särskilt recept.Recenserad av Bookis syster för Bookis litteraturblogg.

Citroner och rosmarin i mitt kök: smaker från Österlen och Italien - Sanna Töringe

Namnet på kokboken väcker många olika tankar och jag kunde inte låta bli att nyfiket gå igenom alla sidor och dregla över alla goda recept och härliga bilder.

Det här är en kokbok för den som använder sig mycket utav olika sorters örter, någon som älskar gå i skogen och plocka bär, eller kanske någon som har en egen trädgård som bara väntar på att bli skördad eller är du en person som värdesätter närodlat och lokala råvaror, då är det här en kokbok just för dig!

Recepten är enkla att följa och det blir ännu enklare när man får se bilder på alla läckra maträtter och desserter, både svenska maträtter och italienska. Förutom en utförlig förklaring på hur du ska laga/baka recepten så har författaren skrivit mycket om sitt liv och sina egna upplevelser, vilket gör boken så mycket mer personlig och bjuder in dig som läsare och låter dig måla upp en egen bild.

Personligen tycker jag inte att Citroner och rosmarin i mitt kök är en bok som jag skulle köpa i första hand om jag gick runt i en bokaffär. Det är en jättefin bok med en massa bilder, men recepten tilltalar mig inte, då dem, enligt mig innehåller för många ingredienser som man normalt inte brukar ha hemma och ibland inte ens kan hitta i den vanliga mataffären där man alltid köper sin mat.


Recenserad av Bookis syster för Bookis litteraturblogg.

måndag 11 juni 2012

Du glömde säga hej då - Sarah Dessen

Sarah Dessen har blivit lite av en favorit. Ibland behöver jag enkla, lätta, moderna böcker att läsa och Dessens senaste Du glömde säga hej då är precis en sådan bok. Varje Dessen bok har sin speciella berättelse och egenskap som gör dem så speciella, men tyvärr inte så unika.

16-åriga Mclean har en ansträngd relation till sin mamma och hon flyttar runt från stad till stad med sin pappa. Mclean hatar sitt förflutna och varje gång hon och hennes pappa flyttar återuppfinner hon sig själv på nytt. Hon har spelat olika roller för varje skola hon har börjat i, men när hon flyttar till Lakeview är det något med staden som vägrar henne en förändring. Detta i kombination med en kille blir hon påmind om den ursprungliga flickan Mclean.

Sarah Dessen har ett sätt att få sina karaktärer verkliga och älskvärda. De kan ibland påminna oss om oss själva och ibland har tjejerna komplicerade probem vilket gör böckerna spännande att läsa. Huvudkaraktären Mclean, i Du glömde säga hej då, visste inte riktigt själv vem hon var. Något som man ibland kan relatera till. Mcleans karaktär är extrem, hon ändrar stil och personlighet för varje gång hon flyttar så hon knappt vet vem hon själv är längre.

Alla har någon gång i sitt liv velat ändra på sig själva, kanske bli lite smartare, lite mer attraktiv eller en smula roligare. Och ändå kan man inte fly från den man är. Och den resa som Mclean gör leder till att hon slutligen inser att vara sig själv är egentligen det bästa. Jag tror att alla Sarah Dessen fan håller med när jag säger att hon är en fantastisk författare. Så har du inte plockat upp den här boken än rekommenderar jag att du gör det snart. Det är en enkel och perfekt bok att läsa i sommar. Den är vacker och helt ärlig.

lördag 9 juni 2012

Som Zlatan fast bättre - Niclas Christoffer

Jag har precis läst en bra bok som jag vill dela med mig på en gång. Det är debutromanen av Niclas Christoffer Som Zlatan fast bättre som ges ut av Hoi förlag.

Boken handlar om 15-åriga Simon som kommer in på fotbollsgymnasium i Skåne. Simons mamma är död. Simons pappa och lillebror flyttar med Simon till Skåne. Det räcker med att tränaren på första träningen fäller en kommentar om att Simon skulle lättare kunna röra på sig om han bara går ner ett par kilo. Det ger hemska konsekvenser för Simon eftersom han utvecklar en ätstörning.

Det här är en mycket bra bok om ätstörningar och väldigt realistisk. Det är lite ovanligt i böckernas värld att en kille får ätstörningar och man märker så tydligt att författaren själv har erfarenhet av det här. Som Zlatan fast bättre är en bok om ett viktigt ämne. Läs den, du kommer inte att ångra dig!

Bländverk - Thomas Erikson

Bländverk är Thomas Eriksons debutroman, en spänningsroman och thriller i ett. Snygg framsida har den också. Erikson är duktig på att hålla ihop handlingen och svävar inte ut för mycket och jag gillar hans sätt att skriva.

Vi får möta Alex King, en beteendevetare som blir vittne till en avrättning av en rik affärsman. Alex King råkar vara just där och då när detta händer. Kriminalkommisarien Gabriel Hellmark och inspektören Nina Mander kallas in för att leta efter den skyldige. Ganska snart sker ytterligare ett mord och Alex King kallas in som profilerare.

Eriksons sätt att skriva kastar in läsaren i en handling och som läsare kan man inte annat än sträckläsa. Alex är i centrum, likaså journalisten Fredrik som har hamnat i en desperat kamp för att rädda sin familj. Alex analys av människorna är intressanta, men kan bli lite långtråkiga. Som helhet är Bländverk tilltalande och jag tycker att den är en riktig blandvändare.

söndag 3 juni 2012

Tips på lärarlitteratur - mycket givande läsning!

Jag har i helgen ägnat ett par timmar till att läsa intressant lärarlitteratur som jag vill dela med mig. Båda böckerna ges ut av Sanoma utbildning - tidigare Bonnier utbildning. Det har regnat en hel del denna helg och jag har haft ont i halsen. Ingen ridning blev det heller för jag orkade inte ta mig upp ur soffan. Och när vädret är lite tråkigt och kroppen inte riktigt orkar med, då är det lika bra att ägna sin tid åt läsning. Och ännu bättre blir det om jag tipsar och delar mig sig av det jag har läst. Som bland annat följande böcker:

Ett pedagogiskt blandband - Mikael Ekström
135 lektioner eller som jag vill kalla det: tips på hur du kan lyckas som lärare. Det är vad författaren Mikael Ekström ger dig i sin bok. Boken har gett mig en del skratt, aha-upplevelser och nya vinklingar. Jag har fått massor med tankar om vilken sorts lärare jag skulle vilja vara. Och jag tror inte att det har någon betydelse om man är en erfaren eller en nyexaminerad lärare, det här är en bok som hjälper alla och den ger verkligen tips på saker som i alla fall jag aldrig tänkt på. Jag kan erkänna att jag testade ett av Ekströms tips förra veckan under en lektion och det fungerade! Jag blev förvånad, men glad. Tipsen och lektionerna är bra och ger mig som lärare en tankeställare. Sen behöver man inte ta allt på allvar om man inte vill, men jag rekommenderar att om du är lärare ändå läser denna bok och kanske väljer ut de tips som passar just dig. Det kan vara allt ifrån klassplacering till hur du håller dig på god fot med chefen.

Att våga: En berättelse om undervisning - Stavros Louca & Thomas Holmqvist
Kommer ni ihåg programserien "Klass 9A"? I denna bok har ett par av deltagarna i SVT:s programserie delat med sig av egna minnen, hemligheten bakom gamla lärares framgångar och hur viktigt den enskilda lärarens kompetens är för elevers skolframgång. Boken väcker en hel del tankar om vad en kompetent lärare är. Författarna delar med sig av olika undervisningsstrategier, de inspirerar och hjälper till att förstå hur lärare kan hantera eventuella svårigheter man möter i skolvardagen. Författarna återkommer vid ett flertal tillfällen till att det är viktigt med lärarkompetens och motivation för att lyckas med sitt uppdrag. Vad jag också gillar med denna bok är att författarna vänder sig även till skolledare och betonar deras ansvar för att skapa förutsättningar för lärare att kunna ge en bra undervisning. Många tankar och goda råd presenteras och jag tycker att det är en bok väl värt att läsa.

Jag är Love - Mårten Melin

Jag är Love är berättelsen om en helt vanlig kille, eller det är i alla fall vad han tror. Men Love har ett problem och det är att alla dras till honom och blir kära i honom, elever och lärare. När allt går över styr en dag bestämmer sig hans föräldrar för att skicka honom till en ny skola. Den nya skolan är ingen vanlig skola, här finns vampyrer, spöken, häxor, barn till djävulen och nu även Love som är son till kärleksguden Amor.

Mårten Melin har skrivit en kul och lättsam bok om övernaturliga varelser och vardagliga problem. Det är en underhållande och överraskande bok med händelser som sker i snabbt tempo.

lördag 2 juni 2012

Underverk - Brian Selznick


Brian Selznick - kanske nu väldigt känd för filmatiseringen av hans bok Hugo Cabret - har också skrivit boken Underverk. En 627 sidor tjock bok full av text och bilder. Jag blir helt fascinerad av hur författaren lyckas med hjälp av bilder berätta en fantastisk historia. Bilderna spelar en central roll i berättelsen och visar också upplevelser och känslor.

Det finns två olika berättelser i Underverk. Den ena berättelsen är om en pojke som heter Ben och berättelsen börjar i Minnesota 1977. Ben är döv på ena örat. När hans mamma dör smyger Ben hem och hittar en bok med en mystisk skrift. Den andra berättelsen handlar om en flicka som heter Rose i New York City 1927. Efter ett tag ansluter sig de två berättelsena till varandra vilket gjorde mig förvånad men glad.

Brian Selznick är en författare vars böcker man ska läsa. I Underverk har han experimenterat med den berättade formen och även med bilder. I stället för ord använder författaren bilder som säger mer än 1000 ord. Det här är definitivt 627 sidor värt att läsa och titta på!

Nyfiken!

Det här är en bok jag måste läsa. Kul framsida har den också.

fredag 1 juni 2012

Nigellas kök: fler recept från hemmets hjärta - Nigella Lawson

Härliga Nigella Lawson har skrivit ännu en underbar kokbok. Jag har alltid varit ett stort fan av hennes kokböcker och matlagningsprogram eftersom hon gör dem alltid så personliga, och alla kan laga hennes goda mat om man vill och är intresserad.

Nigellas recept är lätta att följa eftersom hon skriver i punktform, steg för steg hur man ska göra. Ingredienserna har dessutom en annan färg än resten av texten, det gör det hela mycket lättare att läsa och komma ihåg vart man var i receptet, när man står i köket upptagen med att få ett perfekt resultat.

I boken finns det en variation av olika recept, allt från desserter till rätter med konstiga namn som "slampans spagetti" och även recept på vad man ska göra av sina matrester. Det här är en bra och prisvärd kokbok med en massa läckra bilder och recept som är lätta att laga både till vardag och om man vill lyxa till det lite då och då.

I Nigellas kök får vi också läsa om dem olika köksredskapen hon har i sitt kök och hur man bäst ska använda och förvara dem. Vi får ta del av de värsta köksprylarna Nigella har och även praktiska tips på hur man får bort tefläckar från koppar och flera andra användbara tips för den som älskar att stå i köket och laga mat, men även för nybörjaren.


Recenserad av Bookis syster för Bookis litteraturblogg.