lördag 21 september 2013

Om svenska språket och om textvård

Nyss hemkommen från en fotbollsmatch tänkte jag att det finns inget bättre än att lända här och nu, framför datorn, och se till att göra några inlägg. Förra veckan läste jag två böcker som jag vill dela med mig av.

Den ena boken är Textvård - att läsa, skriva och bedöma texter. Det är en småskrift utarbetad av Svenska språknämnden 2006. I boken har det samlats artiklar om texter ur tidskriften Språkvård. Innehållet vänder sig till den som dagligen måste lösa textproblem, det vill säga hur avgör jag om en text är läsvärd för fjortonåringar, hur ska jag bygga upp min webbplats så att den blir lätt att orientera sig i? Den här boken är ett exempel på textinriktad språkvård, det vill säga textriktighet och textnormer. Viktigt att påpeka att textriktighet inte är detsamma som språkriktighet. Språkriktighet handlar om stavning, ordval etc. Textvård är en bra bok att läsa med innehåll att ta till sig om man söker svar på frågor om texters uppbyggnad, sammanhang och struktur.

Den andra boken jag har läst är Svenskan i tusen år: glimtar ur svenska språkets utveckling av Lena Moberg (red.). Det är inte en hemlighet att det svenska språket har utvecklats i samhället och att det under tusen år slipats, tänjts och vidgats för att fungera på nya områden och i flera syften. Ofta har det varit så att utvecklingen skett på grund av inverkan från andra kulturer och även andra språk. I elva uppsatser, samlade i en bok, får man läsa om olika skeden i svenskans historia, vilket jag tycker är otroligt intressant. Är du intresserad av svensk språkforskning är det här en bok jag rekommenderar.

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar